Keďže naša spoločnosť MŠ-SK, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 26, 010 01 Žilina, IČO: 46848771, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 12033/L (ďalej ako „prevádzkovateľ“) prevádzkuje webové stránky www.msstyle.sk, ktoré používajú aj súbory cookies, v súlade s príšlušnou legislatívou vás informujeme o používaní súborov cookies a možnostiach ich nastavenia.

 

 1. Čo sú to cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve webovej lokality ukladajú do zariadenia (napríklad počítača, smartphonu alebo tabletu) s prístupom na internet. Vďaka týmto súborom si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o správaní sa užívateľa (napr. prihlásenie sa pod určitým prihlasovacím menom, nastavenie jazyka alebo veľkosti písma a rôzne iné). Súbory cookies uložené vo webovom prehliadači užívateľa tak dokážu zabezpečiť, že pri ďalšej návšteve webovej lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok užívateľ nemusí opätovne uvádzať údaje, ktoré už raz zadal; webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a  informácie odošle späť webovej stránke, ktorá vytvorila súbory cookies pôvodne.

 

 1. Účel používania cookies

Vo všeobecnosti sa súbory cookies používajú na rôzne účely, počnúc zabezpečením funkčnosti webových stránok, cez umožnenie individualizácie a personalizácie, či štatistických analýz správania užívateľov až po reklamu cielenú priamo na užívateľov webových stránok.

 

 1. Typy súborov cookies

Súbory cookies sa v závislosti od rôznych kritérií radia do niekoľkých kategórií.

 

Z hľadiska pôvodu súborov cookies existujú:

 • súbory cookies prvej strany (first party cookies), ktoré vytvára aktuálne navštevovaná webová lokalita; len ona vie túto kategóriu súborov cookies rozpoznať a prečítať. Vo všeobecnosti prevádzkovateľ tieto cookies využíva najmä za účelom zvyšovania kvality služieb poskytovaných prostredníctvom svojich webových stránok, personalizáciu zobrazenia obsahu, zlepšovania jej obsahu alebo analýzy návštevnosti.
 • súbory cookies tretích strán (third party cookies) sa do zariadenia užívateľa ukladajú inými webovými lokalitami (doménou) než webovými stránkami, ktoré si užívateľ momentálne prezerá. Súbory cookies tretej strany sa tak v rámci internetu ukladajú na viacerých webových stránkach a tretie strany, ktoré tieto cookies vytvorili, sú schopné sledovať užívateľa naprieč všetkými webovými stránkami, kde sú tieto súbory cookies uložené. Vďaka tomuto princípu fungovania súborov cookies tretie strany môžu sledovať, analyzovať a vyhodnocovať správanie užívateľov a následne na základe získaných údajov prevádzkovateľom webových lokalít poskytovať služby ako napríklad meranie návštevnosti webových stránok, či umiestňovania cielenej reklamy.

 

V závislosti od doby platnosti, počas ktorej sú súbory cookies uchovávané v užívateľovom zariadení ich rozdeľujeme na dva základné typy:

 • dočasné súbory cookies (session cookies) sa využívajú len v rámci jednej konkrétnej návštevy webovej lokality. Súbory cookies tejto kategórie sa v okamihu otvorenia konkrétnej webovej lokality aktivujú, a naopak v okamihu zatvorenia prehliadača sa vymažú. Slúžia najmä na identifikovanie zariadenia pri prezeraní webovej lokality a zlepšujú možnosti jej prehliadania .
 • trvalé súbory cookies (persistent cookies) pomáhajú rozpoznať každého unikátneho užívateľa webovej lokality a zostávajú uchované v užívateľovom zariadení dovtedy, kým neuplynie ich vopred nastavená doba platnosti alebo kým ich užívateľ nevymaže. Trvalé súbory cookies umožňujú poskytnúť užívateľovi pri ďalšej návšteve webovej lokality personalizovanejší obsah.

 

Z hľadiska funkcie sa súbory cookies rozdeľujú do nasledovných kategórií:

 • nevyhnutne potrebné súbory cookies (strictly necessary cookies) sú nutné na prevádzkovanie a fungovanie webových stránok a v systémoch prevádzkovateľa ich nie je možné vypnúť. Nevyhnutne potrebné cookies neuchovávajú žiadne osobné identifikačné údaje a ich používanie si nevyžaduje súhlas užívateľa.
 • preferenčné súbory cookies získavajú informácie o voľbách a preferenciách užívateľa vzhľadom k určitej webovej lokalite. Umožňujú zapamätať si napríklad jazyk alebo iné  lokálne nastavenie a adekvátne tomu prispôsobiť stránku. Preferenčné súbory cookies umožňujú webovej lokalite zapamätať si informácie, ktoré môžu meniť spôsob, akým sa webová lokalita správa alebo vyzerá.
 • analytické súbory cookies zhromažďujú prevažne anonymné informácie o tom, akým spôsobom užívateľ používa webovú lokalitu, napríklad aké podstránky užívateľ navštevuje najčastejšie a aký obsah je pre neho najzaujímavejší. Informácie zozbierané touto kategóriou cookies umožňujú zatraktívniť webové stránky a optimalizovať ich obsah. Analytické súbory cookies sa po zatvorení prehliadača nevymažú; natrvalo sa uložia v užívateľovom počítači alebo inom zariadení.
 • reklamné súbory cookies sa využívajú na správne nastavenie, zacielenie a personalizáciu reklamy zobrazovanej na webovej lokalite zapojenej do reklamného systému. Tieto súbory cookies zadávajú na webovú lokalitu prevádzkovateľa tretie strany – napríklad jeho reklamní partneri. Tretie strany vedia z údajov získaných prostredníctvom reklamných súborov cookies vytvoriť profil užívateľových záujmov, na základe ktorého zobrazujú užívateľovi relevantné reklamy na iných stránkach. Reklamné súbory cookies neukladajú priamo osobné informácie užívateľa, ale vedia jednoznačne identifikovať prehliadač a internetové zariadenie. Uvedené súbory cookies sa po zatvorení prehliadača nevymažú; natrvalo sa uložia v užívateľovom počítači alebo inom zariadení.

 

 1. Súbory cookies, ktoré prevádzkovateľ používa a možnosti ich nastavenia

Nevyhnutne potrebné súbory cookies

Prevádzkovateľ ukladá na vašom zariadení nevyhnutne potrebné súbory cookies, bez ktorých by nevedel poskytnúť základnú funkčnosť webových stránok. Keďže tieto súbory okrem prevádzkovateľa nevytvára nikto iný, patria aj do kategórie cookies prvej strany.

 

Účel

Nevyhnutne potrebné súbory cookies prevádzkovateľ využíva na zabezpečenie funkcie nákupného košíka (vkladanie do košíka a zapamätanie si jeho obsahu pri ďalších nákupných krokoch či prechádzaní stránky), ďalej na prihlásenie užívateľa a jeho overenie.

 

Nastavenie

Ak si neželáte pri prehliadaní webových stránok prevádzkovateľa prijímať ani nevyhnutne potrebné súbory cookies, môžete nastaviť svoj webový prehliadač tak, aby vás vždy na túto kategóriu cookies upozornil alebo môžete prijímanie týchto cookies úplne zablokoval. Vypnutie nevyhnutne potrebných súborov cookies však môže mať dopad na funkčnosť navštevovaných webových stránok. V takomto prípade pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upraviť niektoré nastavenia alebo služby a niektoré funkcie webovej lokality nemusia fungovať.

 

Analytické súbory cookies

Prevádzkovateľ využíva v rámci súborov cookies aj službu Google Analytics s aktivovanou funkciou „IP anonymizácia“. Tieto súbory cookies sú zároveň cookies tretích strán.

 

Účel

Služba Google Analytics využíva súbory cookies uložené v počítači užívateľa, prostredníctvom ktorých analyzuje používanie webových stránok. Informácie o využívaní webových stránok generované súbormi cookies (vrátane IP adresy) sa prenášajú na server spoločnosti Google v Spojených štátoch, kde sa aj uchovávajú.

Vďaka funkcií „IP anonymizácia“ spoločnosť Google v rámci Európskej únie alebo iných strán dohody o Európskom hospodárskom priestore pred odoslaním IP adresu dotknutej osoby na server do Spojených štátov ju najskôr skráti. Spoločnosť Google použije údaje získané v mene prevádzkovateľa prostredníctvom jeho webových stránok, aby vyhodnotila používanie webových stránok, zostavila prehľady o aktivite na webových stránkach a poskytla ďalšie služby súvisiace s webovými stránkami a používaním internetu pre prevádzkovateľa. Spoločnosť Google v žiadnom prípade neprepája IP adresu odoslanú z webového prehliadača dotknutej osoby s inými údajmi, ktoré spoločnosť Google o dotknutých osobách uchováva. Google prenesie získané informácie tretím stranám v relevantných prípadoch, ak to bude nevyhnutné v zmysle zákona a len v takom rozsahu, v akom tretie strany spracúvajú tieto údaje v mene spoločnosti Google.

 

Nastavenie

Vytváraniu súborov cookies môžete zabrániť príslušným nastavením webového prehliadača. Okrem tohto spôsobu kontroly súborov cookies môžete zabrániť generovaniu súborov cookies s informáciami o využívaní webových stránok (vrátane IP adresy) a následnému odovzdaniu spoločnosti Google na spracovanie stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na nasledujúcom odkaze:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.

Ďalšie informácie o podmienkach používania a pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google nájdete na:

https://support.google.com/analytics/answer/7124332?hl=sk

https://policies.google.com/?hl=sk&gl=de/

Spoločnosť Google Inc. je certifikovaná v zmysle Dohovoru o ochrane súkromia medzi EÚ a USA, tzv. Privacy Shield. Tento certifikát nájdete tu:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

 

Prevádzkovateľ má so spoločnosťou Google uzavretú dohodu o outsourcingovom spracovaní údajov a plne implementuje prísne požiadavky orgánov na ochranu údajov pri používaní služby Google Analytics.

 

Súbory cookies tretích strán prevádzkujúcich sociálne siete

Webové stránky prevádzkovateľa obsahujú zásuvné moduly pre sociálnu sieť Facebook -Facebook pluginy (tlačidlá „Páči sa mi“ a „Zdieľať“), Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA. Zásuvné moduly Facebook rozpoznáte podľa loga Facebook alebo tlačidla „Like“ na webových stránkach prevádzkovateľa. Prehľad doplnkov Facebooku sa nachádza na stránke https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

 

Pri návšteve webových stránok prevádzkovateľa sa prostredníctvom zásuvného modulu vytvorí priame spojenie medzi webovým prehliadačom dotknutej osoby a službou Facebook. Uvedené prepojenie umožní spoločnosti Facebook prijať informáciu o tom, že dotknutá osoba navštívila webové stránky prevádzkovateľa z určitej IP adresy. Ak dotknutá osoba klikne na Facebook tlačidlo „Páči sa mi“ a je prihlásená do svojho Facebook účtu, obsah webových stránok prevádzkovateľa sa môže prepojiť s profilom dotknutej osoby na Facebooku. Spoločnosť Facebook má tak možnosť priradiť návštevu webových stránok prevádzkovateľa Facebook účtu dotknutej osoby. Dôležité je uvedomiť si, že ako prevádzkovateľ webových stránok nemáme vedomosti o obsahu údajov prenášaných na Facebook ani o tom, ako spoločnosť Facebook používa tieto údaje. Ďalšie informácie spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v pravidlách spoločnosti Facebook na adrese https://de-de.facebook.com/policy.php.

 

Ak si neželáte, aby spoločnosť Facebook vedela priradiť návštevu webových stránok prevádzkovateľa s vaším Facebook účtom je potrebné, aby ste boli odhlásený na Facebooku pri návšteve webových stránok prevádzkovateľa.